I Am Here

I live under your bed but you never took time to look. I know your secrets, every dream, every fear. My body is swollen, guts all gone. Nails starting to fall, I cannot take it anymore. Step out of your bed! I want everything back. I know it hurts to leave, But that is how … Continue reading I Am Here

Kaba sa Araw-araw

Pira-pirasong parte ng litrato Ang pilit kong ibinabalik sa aking alaala Mga mukhang minahal ko nang buo Ngunit ngayon ay nagdadala ng hindi kilalang mga tingin Mga mata nilang nagsusumamong alalahanin Sa bawat sulyap na gawin Lalong lumalabong pagkakakilanlan May iilang pintig na sumisipa upang makabalik Pamilya, kaibigan at iba pang mga mahal sa buhay … Continue reading Kaba sa Araw-araw