Remedy

The world is on top of my table, with all the greasy spots of forgotten memories; a lot of flavorful events and a couple of porcelain plates, which in the end turns out to be a fake. Just like the smiling faces around my place.

Every second ticks like there is no tomorrow. Every minute eats up all the remaining air that I can breathe. Every hour kills the hope that remains in my heart.

Still…

        that is an understatement.

Nobody can tell what I am thinking. In the first place, nobody even cares. I too cannot see their life stories. I too DO NOT CARE.

All I see are the fake smiles of my neighbors, the hidden grudge of my so called friends, the jealousy of my colleagues, the unwanted greeting from strangers, and the wavering care of life.

Sadness, happiness, sorrow, hope, pain, relief, grief, and exaltation. All are contained in the small, wounded, yet strong walls of my heart. Some say that was too much. Some may argue that was not enough. Some questions, still some would not mind. Some may even say none of it was true.

Still, nobody’s comments are important because none of them are part of my life.

    But who are they?

       Who own those smiling faces I see?

    Who spoke those words that hindered my growth, my faith, and my desires?

They are not only a few but they are…

       YOU.

               Yes, you.

        YOU are one of them.

Takbo

Sa tren ng byaheng pang-umaga, may bitbit na bag sa kaliwa, sabay hawak sa kamay ng bata. Isangdaang oras ang lumipas ang kamay ay naging kalansay. Patak ng luha, bumaon sa kailaliman ng lupa. Sa dulo ng paa roon tumubo ang ulo ng bagong bata. Sige, subukan mong hawakan. Gumuho tuloy ang gusali sa may kaliwa. Takbo. Takbo. Bibilang ako ng tatlo.

Tagu-taguan maliwanag ang buwan. ‘Pag bilang ko ng tatlo, nakatago na kayo.

Isa.

                Dalawa.

                                Tatlo.

Takbo! Takbo!

Hawakan mo na ngayon ang mata mo. Hindi sa mukha, ito sa kamay ko. Nakikita mo pa ako? Napakaganda ng daloy ng dugo sa bawat pagitan ng sahig na bato. Iisa-isahin mo pa rin ba ang pagbilang ng iyong kuko? Bakit hindi na lamang tayo maglaro.

Higa ka na sa puting kama sa ibaba. Huwag ka na mag-alala dahil ang barenang aking dala hindi na mararamdaman ang hapdi ng paghiwa. Sa ulo mo lamang ito bubutas dahil ang utak mo ang tanging hangad. Kay gaganda kasi ng iyong mga alaala, pinapasaya pa ng iyong mga makukulay na panaginip. Puso mo ngayon ay walang tigil sa pagtibok, ang bilis ng daloy ng iyong dugo.

Maliliit na mga butas sa iyong katawan ay unti-unti nang maglalabas ng pulang likidong masarap pagmasdan. Huwag ka mag-alala,aalagaan naman kita. Pero saglit lamang, maghintay ka pa. Kailangan ko salukin ang mga likidong ito. Alam mo bang may taong magpapasalamat sa iyo?

Nawala ang ilaw, napunta sa dilim ang lahat. Tatlong baldeng puti ang pinuno ng pulang likido. Ito ay itatago na sa malamig na kabinet sa likod. Makakapagdugtong na naman ito ng buhay sa may bakuran ko. Ang likidong napakasustansya, magpapatubo sa mga halaman ko. Lalago ang kanilang mga dahon, tatayog pa ang kanilang tayo. Lahat ng ito ay salamat sa iyo.

Midnight

“I want to see a rainbow,” Abie said.

“Alright, tomorrow,” Mom answered while she was in bed.

“No! I want to see it today,” the young girl insisted.

“Don’t do this darling. Mommy can’t walk you there today. Tomorrow instead.”

“Why? You never keep your promise,” Abie ran out the door.

“Tomorrow.”

The lines went flat that night. It was the yesterday and today at midnight.

Abie woke up, smiled, and walked out the room.

“It’s beautiful!”

Dad came rushing out with red swollen eyes.

“Wh…What are you doing here?” clearing his throat in between.

“Mommy kept her promise. I saw the rainbow, Dad.”

Little Moves

Annie dances across the room, pointing one foot every after three steps. With her pastel blue dress, she steps on burning charcoals everywhere. Then she hears a whisper above, “Honey, dinner’s ready.”

She opens her eyes. She’s back to her white covered bed, only moving her eyes to answer “Yes”

Soft

I remember Hans walked slowly, looking down on his foot. He was counting every brick, I guess. He greeted me every day, but I thought he forgotten it that day. But I saw him in the middle of the road. It was a busy hour, and I rushed to call him back. Everything was slow and fast, I got deaf for a while. Horns were crying from every car.

Yes, I saw Hans.

He looked at me and waved. I thought he meant hello, but I read his lips. He said, “Goodbye.”

20150404