Learn, Write, and Complete a Story (Part 2)

As I grew more familiar with the rich sources of knowledge and interesting tales through various books, novels, and even scripts from plays, I searched for more opportunities to explore and improve my own writing skills. But, there are a lot of times that I get stuck. The Characters and the Plot It may be … Continue reading Learn, Write, and Complete a Story (Part 2)

On Writing (4): Am I losing my drive for writing or it’s mere procrastination?

There are numerous opportunities for me to start bringing life to the unimaginable stories out of my head. But most of the time I slack off instead. After this, I only get frustrated at the end of the day because of wasted hours. Frustrations Writing has always been one of my toughest frustrations (next to … Continue reading On Writing (4): Am I losing my drive for writing or it’s mere procrastination?

Hapunan

Pumipintig ang sintido ng babaeng nakaupo sa may pasilyo Bitbit ang kakapiranggot na kita mula sa buong maghapon Tinatapik-tapik lamang ang ulo, Nagbabakasakaling mawala ang kirot Inuulit ang dasal na kinabisado simula pa noon Aba, Ginoong Maria napupuno ka ng grasya Sa iilang barya pa, mapupuno na ang kanyang bulsa Makauuwi na't makapaghahain ng hapunan … Continue reading Hapunan

10 Thought Provoking Quotes from My Favorite Authors

Reading has many different levels of importance for me. There are times that it serves as a sanctuary from the tiring day or a companion on sleepless nights. Even, at some point, a mentor on dealing with life. No matter where it takes me, there are parts of each book or each story that leaves a … Continue reading 10 Thought Provoking Quotes from My Favorite Authors

Papel: Bagong Kabanata

Nais mang balikan at muling basahin Tanging sa bakas ng natuyong luha makikita Ang dahan-dahang binurang mga nabuong talata Ang kuwento ng aking buhay na isinulat ng tadhana Kaya magsisimula na lamang muli Sa isang piraso ng papel Maputi't walang laman Nais kong punuin ngunit walang maisulat Patak na lamang ng luha ang maglalahad Ng … Continue reading Papel: Bagong Kabanata