It’s difficult to let go and move on…

...from my decade-old reading assignments and book collection. Whenever I try to remember the stories and books that truly got me into my current fascination with the written works, I can't help but smile and think of the numerous reading assignments I had to complete throughout my high school and university years. There were times … Continue reading It’s difficult to let go and move on…

Kaba sa Araw-araw

Pira-pirasong parte ng litrato Ang pilit kong ibinabalik sa aking alaala Mga mukhang minahal ko nang buo Ngunit ngayon ay nagdadala ng hindi kilalang mga tingin Mga mata nilang nagsusumamong alalahanin Sa bawat sulyap na gawin Lalong lumalabong pagkakakilanlan May iilang pintig na sumisipa upang makabalik Pamilya, kaibigan at iba pang mga mahal sa buhay … Continue reading Kaba sa Araw-araw