Code-switching Culture and Beyond

Speaking English well isn't the only basis for a person's intelligence.  Speaking English with a resounding American accent isn't the only basis for a person's intelligence. Speaking grammatically correct English is still not the only basis for a person's intelligence. How do we use language in our lives? When people speak with the vernacular, does … Continue reading Code-switching Culture and Beyond

Kaunting Pag-unawa

Maraming malulungkot na pangyayaring naganap sa nakalipas na mga araw. Nagdadalamhati ang mga tao, may mga nangungulila, lumuluha, umaasa. Ang haba nga siguro ng pasensya ko at pilit ko pa ring iniintindi ang mga tao. Hindi na ako nakikipagkita o nakikihalubilo sa intelektuwal na umpukan, pero hindi ibig sabihin na wala akong pakialam at lalong … Continue reading Kaunting Pag-unawa