Ano na ang plano mo?

Maraming bagay ang nawawala sa mundo Ilan? Anu-ano? Lahat Kaya ano na ang gagawin mo? Wala. Ewan. Siguro meron O puedeng bahala na si Batman Tanga! Ikaw din naman eh! Marami kang ideya at pangarap Eh ano naman? Wala Hindi ka ba kikilos para… Maabot iyong masayang hinaharap Oo, puede rin kaso and drama Gaga! Tama na,Continue reading “Ano na ang plano mo?”