Facing my Giants

You work to live and you are not simply living to work. This is mainly the gist of common tips I hear from people who try to encourage me to continue working. This later became my own type of go-to reminder whenever I feel like giving up. Has it always been easy for "adults" to … Continue reading Facing my Giants

Ano na ang plano mo?

Maraming bagay ang nawawala sa mundo Ilan? Anu-ano? Lahat Kaya ano na ang gagawin mo? Wala. Ewan. Siguro meron O puedeng bahala na siĀ Batman Tanga! Ikaw din naman eh! Marami kang ideya at pangarap Eh ano naman? Wala Hindi ka ba kikilos para... Maabot iyong masayang hinaharap Oo, puede rin kaso andĀ drama Gaga! Tama na, … Continue reading Ano na ang plano mo?