Crystal Clear Blur

Genuine smiles come rarely,Everyone takes their timeDifferences shine brighter than ever before Once the clock strikes three in the morningThe elegant moon bids her farewell, The sun risks another early greeting This, after all, is a unique and mysterious place It’s crystal clearThe blur between then and nowA life worth livingGladly becomes a crazy ride This, … Continue reading Crystal Clear Blur

Hinga, May Isa Pa

Sa pagsayaw ng liwanag ng kandila sa ating harapan Pakaliwa't pakanang pagsabay sa ating bawat paghinga Minsan inaakala nating patapos na ang problemang noo'y nagpahirap Sa puso nating punong-puno na ng di magagandang alaala Na may iilang natirang peklat katabi nang unti-unting naghihilom na sugat Kaso sa bawat hakbang pasulong at sa paglapat ng liwanag … Continue reading Hinga, May Isa Pa