Dreamers’ Dream

A star twinkles A planet dies Then I stay standing At the corner of the last road Open for dreamers, workers of faith I see the sign Of the blood moon rising People cheering For those leaving Searching for better lives Not knowing they already have a life Here, at the same spot When reality … Continue reading Dreamers’ Dream

Damit, Damhin

Bitbitin ang naiwang tagni-tagning damit ng kabataan Ibalot ang buong katawan, pakiramdaman Ang init ng iilang mabubuting piraso Ng mga alaalang pilit ikinubli, ipinangako Na babalikan, noon, kahapon, siguro nang nakaraan Pansinin ang dampi ng malamig na hangin Lalong higpitan ang yakap sa nakuhang damit Uminit man ang pisngi, bumuhos man ang pighati Tanging sa … Continue reading Damit, Damhin

Eclipse, Eclipse

Fingernails grow fast and clear Eye-catching pieces for a chandelier Put some rings or a golden pierce The ceiling is sure to be a centerpiece See the chains of the rib bone clock Hear it crack with every hit of the rock That leaves a space for the next flock As thunders ring the final … Continue reading Eclipse, Eclipse

Hapunan

Pumipintig ang sintido ng babaeng nakaupo sa may pasilyo Bitbit ang kakapiranggot na kita mula sa buong maghapon Tinatapik-tapik lamang ang ulo, Nagbabakasakaling mawala ang kirot Inuulit ang dasal na kinabisado simula pa noon Aba, Ginoong Maria napupuno ka ng grasya Sa iilang barya pa, mapupuno na ang kanyang bulsa Makauuwi na't makapaghahain ng hapunan … Continue reading Hapunan

Leaving No Trace

Is it even possible to leave without any trace? Maybe it is the¬†time to say goodbye Soften the blow of an unexpected break Lessen the touch, even a simple nod Keep the smile but it may deeply scar the heart Still, maybe with this, leaving is possible Erase the moments slowly from the routine Say … Continue reading Leaving No Trace