Prism

As tiny bits of red petals fill the empty jars The air fills up with the stench of yesterday's death With the crowd quickly crowding above the town Children start going out of their little boxes Pushing their way up the slopes of deserted land They step cautiously with their mouths shut Their tiny feet … Continue reading Prism

Hiling

Hindi lang sa Quiapo nakikinig ang butihing MaykapalMinsan sa paglalakad ay may Aleng makapagtatanggalSa mga munting itinatagong sugat, siya'y may itatapalIlahad lang palad at uuwi ka nang may bagong dangal Huminga at itigil muna ang iyong mahabang paglalakadMarahang ibukas at ipakita ang linya ng iyong kanang palad Umupo sa silya at maghintay sa tapat ng … Continue reading Hiling

Snaps, Shots, and Shakes hands

Moonlight draws the crowd closer to the sound Searching for shadows eaten by the nearby ground Was it a cry or a scream of a boy who has yet to be found By the party taking snaps of tears falling on the mound This is the day, the last of summer as they say People … Continue reading Snaps, Shots, and Shakes hands

Wednesday Poetry

It seems like a late start, but I hope to bring life back to my blog. I haven't written anything in the past couple of months as I simply tried to find better ways to adjust to my teaching job. Now, I will try to begin a new routine to bring myself back to writing. … Continue reading Wednesday Poetry

Hinga, May Isa Pa

Sa pagsayaw ng liwanag ng kandila sa ating harapan Pakaliwa't pakanang pagsabay sa ating bawat paghinga Minsan inaakala nating patapos na ang problemang noo'y nagpahirap Sa puso nating punong-puno na ng di magagandang alaala Na may iilang natirang peklat katabi nang unti-unting naghihilom na sugat Kaso sa bawat hakbang pasulong at sa paglapat ng liwanag … Continue reading Hinga, May Isa Pa

Magandang Umaga, Tara!

Dumudungaw ang mainit na haplos ng liwanag Mula sa kurtinang dahan-dahang sumasayaw Sa bawat pagbati ng malamig na hangin Unti-unting umaangat mula sa sahig na pulang-pula Mga alaalang binabagtas ang makinis na paalala Isang bagong umaga ang masayang bumubulaga Ang tahanang noo'y puno nang sapot na ipinaikot-ikot Sa may sulok na nalimot na ng panahon Ngayo'y … Continue reading Magandang Umaga, Tara!

Ongoing Passion Project

Poetry with a bit of darkness in it.The year 2017 is almost over and in a couple of months, people will be doing their new year's resolutions again while I'm still stuck on the list that I don't know where I got the idea from exactly. Nevertheless, in the remaining days of this year, I … Continue reading Ongoing Passion Project

Music Playlist for the Rainy Days

Wild fire kisses the first rain drop With the wind for the moonlight Of ashes waving their final goodbye As the rainy day comes for their welcome Flames throw a great pas de deux With the touch lingering in the heart Of the prisoners of the dark Praying for a savior in the light This is … Continue reading Music Playlist for the Rainy Days

Damit, Damhin

Bitbitin ang naiwang tagni-tagning damit ng kabataan Ibalot ang buong katawan, pakiramdaman Ang init ng iilang mabubuting piraso Ng mga alaalang pilit ikinubli, ipinangako Na babalikan, noon, kahapon, siguro nang nakaraan Pansinin ang dampi ng malamig na hangin Lalong higpitan ang yakap sa nakuhang damit Uminit man ang pisngi, bumuhos man ang pighati Tanging sa … Continue reading Damit, Damhin