Love Options Before the New Year Starts

First love, love at first sight, or a love that lasts? Many may instantly pick the last option because it promises a long time for a certain relationship. There is that hopeful feeling of spending love with someone who would actually stay for a while and not simply go on a bliss. But, how about … Continue reading Love Options Before the New Year Starts

Ano na ang plano mo?

Maraming bagay ang nawawala sa mundo Ilan? Anu-ano? Lahat Kaya ano na ang gagawin mo? Wala. Ewan. Siguro meron O puedeng bahala na si┬áBatman Tanga! Ikaw din naman eh! Marami kang ideya at pangarap Eh ano naman? Wala Hindi ka ba kikilos para... Maabot iyong masayang hinaharap Oo, puede rin kaso and┬ádrama Gaga! Tama na, … Continue reading Ano na ang plano mo?