Love Options Before the New Year Starts

First love, love at first sight, or a love that lasts? Many may instantly pick the last option because it promises a long time for a certain relationship. There is that hopeful feeling of spending love with someone who would actually stay for a while and not simply go on a bliss. But, how about… Continue reading Love Options Before the New Year Starts

Ano na ang plano mo?

Maraming bagay ang nawawala sa mundo Ilan? Anu-ano? Lahat Kaya ano na ang gagawin mo? Wala. Ewan. Siguro meron O puedeng bahala na si Batman Tanga! Ikaw din naman eh! Marami kang ideya at pangarap Eh ano naman? Wala Hindi ka ba kikilos para... Maabot iyong masayang hinaharap Oo, puede rin kaso and drama Gaga! Tama na,… Continue reading Ano na ang plano mo?