20151112

Bumibilis ang tibok ng puso
Di na mabilang at mahabol
Abot hanggang braso ang pintig ng pulso

Mga kumakawalang damdamin

Hirap na ngang huminga
Pilit pa rin sa pagtipa
Ng mga letra upang makagawa
Ng salita, pangungusap at talata
—-

Palpitations at work 😦