Ang tunguhin ko ay paiba-iba
Napapanahon o sadyang kakaiba
Walang tumatagal upang aking makita
Malaking pagbabago sa aking pag-iisa

Mahigit sa dalawang dekada
Ang pagmamasid sa madla
Upang maging katulad nila
Ngunit sa huli ay hindi makilala

Tanging laman ng puso ng kapamilya
Pero walang higit na nagpadama
Sa daan upang maging masaya
Kasama ng isang taong nakatadhana

Takbo ng kapalaran ay inalala
Makasasabay ba o maisasalba
Haharapin ang katotohanang di kinakaya
Maliliit na hibla ng pag-ibig na itinaya