Ang tunguhin ko ay paiba-iba
Napapanahon o sadyang kakaiba
Walang tumatagal upang aking makita
Malaking pagbabago sa aking pag-iisa

Mahigit sa dalawang dekada
Ang pagmamasid sa madla
Upang maging katulad nila
Ngunit sa huli ay hindi makilala

Tanging laman ng puso ng kapamilya
Pero walang higit na nagpadama
Sa daan upang maging masaya
Kasama ng isang taong nakatadhana

Takbo ng kapalaran ay inalala
Makasasabay ba o maisasalba
Haharapin ang katotohanang di kinakaya
Maliliit na hibla ng pag-ibig na itinaya

Published by J. M. Salgado

This is for the unraveling thoughts of a Filipina trying to understand the creatively altered life of herself and the environment that she lives in. Learning to live the life through writing.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: