Museong Salamin

Apat na sulok ang lalakbayin
Bago lisanin ang nakaraang madilim
Pero paano matatapos
Kung ang pader ay salamin?

Walang katapusan ang pag-ikot
Dumudoble ang sulok sa bawat tingin
Dumadagundong ang pintig ng puso
Nagbabadya o nagpapaalala

Mag-ingat ka sa anumang paparating

Sulyap sa kaliwa may litratong dala
Panahon ng bata pa’t walang problema
Tanging pag-iyak sa nasirang laruan
Pagkatalisod o pagkatalo sa larong taguan

Kabig sa kanan ay may estatwang kahoy
Nakatitig, nakalahad ang palad
Tutulong o nanghihingi ng tulong
Ito ang dala ng museong salamin

Sa aking panaginip lamang nakalalayo
Tunay na ngayong nilalakaran at nilalamon
Ng paulit-ulit na sulyap sa parehong panahon
Alaalang ibinabaon pero nangingibabaw sa maghapon

Walang lugar na matatakbuhan
Katinuan ay hahabulin na rin hanggang mapagod
Sa tunay na sulok ng silid na kabaong
Matapos basagin ang mapanlinlang na anino

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s