20151112

Bumibilis ang tibok ng puso
Di na mabilang at mahabol
Abot hanggang braso ang pintig ng pulso

Mga kumakawalang damdamin

Hirap na ngang huminga
Pilit pa rin sa pagtipa
Ng mga letra upang makagawa
Ng salita, pangungusap at talata
—-

Palpitations at work 😦

Published by J. M. Salgado

This is for the unraveling thoughts of a Filipina trying to understand the creatively altered life of herself and the environment that she lives in. Learning to live the life through writing.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: