20151113

Umaalingawngaw ang bawat tipa sa piyesa
Bawat kalabit sa kuwerdas ng gitara
Dinadala ang iilang natitirang alaala
Ngayong kanta na lamang ang nakakasama

Dahan-dahang ibinabalik ang nawalang nota
Taimtim na dinirinig ang kantang nagdala
Ng masasaya’t magagandang mga alaala

Ngunit sa paglipas ng panahon
Nanginginig na mga kamay ang naging hamon
Upang maibalik ang gitara sa kahapon
Bumabagal, dumadaing na sa pagbangon

Galaw ng kuwerdas ay humina
Nauwi sa mga bulong ang kanta
Mawawala na rin yata sa alaala
Mga minahal na pangalan at mukha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s