Starting Again: Writing Exercise

In spite of having all the mental preparation in writing, it couldn’t seem so easy to begin going back to that old self of mine who could easily finish a short story in one sitting. Now, there are just too many things, too many ideas, and real life concerns that occupy my mind that my system’s resolution is to just escape. Find new distractions: go online, take photos, do chores, lie down and watch shows. Everything that could possible keep me away from doing actual progress with my writing and other more important tasks (like studying).

There isn’t a clear reason behind this except that I, perhaps, do not think that I have the capability anymore to do something productive. My body is simply giving up as it consumes all the energy from my constant mental concerns or overthinking. However, I think that simple writing exercise can start up this drive little by little. So, here’s to nothing. Let’s start today.

I will try to write anything that comes to mind based on possible events that can happen in a certain place. Let’s see if it would make sense somehow.


Sa loob ng faculty room.

Basang-basa ng pawis ang isa matapos maglakad ng halos sampung minuto mula sa babaan ng bus. Tirik na tirik na ang sikat ng araw kahit wala pang alas-otso ng umaga. Pagpasok sa loob ng faculty room, may limang guro pa lang sa loob. Malamig ang bati ng hanging mula sa aircon. Umupo siya sa may lamesa niya at nagpunas ng pawis. Ibinaba ang kanyang dalang bag at baunan at binuksan ang computer. Biglang may naamoy na kakaiba at medyo nahirapan siyang huminga. Napagtanto niyang dumating na ang isang first year teacher na siguradong galing sa may parking lot at katatapos lamang humithit ng sigarilyo. 

Pinilit ng babae na huwag pansinin ang amoy at kinalma ang sarili upang muling makahinga nang maayos. Dito may ilang mga mag-aaral na kumatok sa may pintuan at hinahanap siya. Dito niya naalala na Martes pala ngayon at kailangan niyang bantayan ang ilang mga mag-aaral na magpa-practice para sa sportsfest. Hindi siya nagdalawang isip at tumayo agad upang lumabas. Mas maganda na ito para di ko na maamoy ang mabahong amoy ng sigarilyo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s