Kumusta, bagong umaga?

Masakit ang bati ni Haring Araw Pilit namamaso, nagpapapikit Sinasabi ang oras ng paglabas Sapagkat may mga ipabibitbit Magtutulak sa iba sa tarangkahan May pagbati pa ng hikab maging isang Mahabang pagbagtas ng mga braso at Balikat na naninigas mula pa sa Papag na gawa sa sementong malamig Gagawin ang lahat para sa kalam Ng sikmura ng … Continue reading Kumusta, bagong umaga?

Eclipse, Eclipse

Fingernails grow fast and clear Eye-catching pieces for a chandelier Put some rings or a golden pierce The ceiling is sure to be a centerpiece See the chains of the rib bone clock Hear it crack with every hit of the rock That leaves a space for the next flock As thunders ring the final … Continue reading Eclipse, Eclipse

Leaving No Trace

Is it even possible to leave without any trace? Maybe it is the time to say goodbye Soften the blow of an unexpected break Lessen the touch, even a simple nod Keep the smile but it may deeply scar the heart Still, maybe with this, leaving is possible Erase the moments slowly from the routine Say … Continue reading Leaving No Trace