Papel: Bagong Kabanata

Nais mang balikan at muling basahin
Tanging sa bakas ng natuyong luha makikita
Ang dahan-dahang binurang mga nabuong talata
Ang kuwento ng aking buhay na isinulat ng tadhana

Kaya magsisimula na lamang muli
Sa isang piraso ng papel
Maputi’t walang laman
Nais kong punuin ngunit walang maisulat
Patak na lamang ng luha ang maglalahad
Ng bawat kabanatang sinimulan at patuloy na binabagtas

Upang mabuo ang aking pagkatao
Kukunin mula sa pira-piraso
Sapagkat dito na lamang may makikinig
Ang mga papel na magsisilbing tagapakinig

Pauulanin ang mga salita
Tanging pahina ang makaaalam
Ng sikreto’t hinanakit
Kasiyahan, kabiguan
Mga pangarap, pangako, bumabalik sa gunita

Ngunit ang tinta mula sa panulat
Hindi masabayan ang pagpatak ng luha
Namuo na at naghihingalo
Sa bawat paghalik sa piraso ng papel

May nakaligtaang linya,
Nakalilito ang mga salita
Hindi mabuo ang mga pangungusap

Kahit pa ganoon
May ngiting dala ang bawat pataas, pababang pagsulat
Ito ang tunay na kuwento ng aking buhay

Minsan malinaw ang bawat tagpo’t karanasan
Ngunit mas madalas ay putul-putol
May mga nakalilimutan, kinakalimutan
Nabubura sa mga alaalang itinago sa kailaliman
Ng isip at damdaming iniiwasan

Tulad ng mga piling alaala
Nakatatak na sa aking pagkatao

Siguro sa susunod ay mas magiging malinaw
Ang bawat galaw ng aking mga kamay
Wala na ring luhang sasabay
Sa isa-isang salitang kumakawala
Sa aking isipan at ikinakabit sa mga piraso ng papel

Doon magsisimula
O siguro’y magtatapos
Malalaman ko iyon
Kapag tumila na
Mga mata’y makakikita
Maitatala na ang isang buo at bagong kabanata


Araw ng mga puso 2016-02-14

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s