Tilamsik

Standard

Pumapatak-patak sa tigang na lupa
Ang mumunting butil ng pawis
Na binagtas ang noo’t pisngi ni Itay
Habang hindi magkandaugaga
Sa pagsunod sa patuloy na pagbuka ng lupa

Dumadaldal lang siguro ito
Sapagkat matagal di naararo
Pero sabi ni Itay, Magtiis, magtiis
Darating ang pagbabago

Dumating na nga yata ito

Lumago ang bawat butil
Isa, dalawa
Ngayon ang mga pawis ay nagmistulang piyesta
Nang makulay na pulang likidong sinisipsip ng lupa
Si Itay nakahandusay, namamahinga na

Dumating na nga yata ang pagbabago

Maski sa lungsod, patak ng pawis
Butil ng dugong pinapawi
Bang, bang
Laro ng mga bata
Bang, bang
Naging bagong mundong
Magpapalaya

Ang tigang na lupa, lumago pa
Umabot sa kahabaan ng mga ugat
Nagbibigay buhay
Kumikitil ng hininga
Sa mata ng mga bata
Sa isip ng mga matatanda
Tumitilamsik ang mga alaala
Sinisikap punasan ng mga bagong paalala


Piyesa sana para sa Midnight Jam 2017 ng The Rhetoricians: The UPLB Speech Communication Organization 

Standard

“Falling In Love At A Coffee Shop”

I think that possibly, maybe I’m falling for you
Yes there’s a chance that I’ve fallen quite hard over you.
I’ve seen the paths that your eyes wander down
I want to come too

I think that possibly, maybe I’m falling for you

No one understands me quite like you do
Through all of the shadowy corners of me

I never knew just what it was about this old coffee shop
I love so much
All of the while I never knew
I never knew just what it was about this old coffee shop
I love so much
All of the while I never knew

I think that possibly, maybe I’m falling for you
Yes there’s a chance that I’ve fallen quite hard over you.
I’ve seen the waters that make your eyes shine
Now I’m shining too

Because oh because
I’ve fallen quite hard over you

If I didn’t know you, I’d rather not know
If I couldn’t have you, I’d rather be alone

I never knew just what it was about this old coffee shop
I love so much
All of the while I never knew
I never knew just what it was about this old coffee shop
I love so much
All of the while, I never knew

All of the while, all of the while,
it was you

Learn, Write, and Complete a Story (Part 1)

Standard

I suddenly realized that reading has become a tedious work these days. It now serves as an action that I need to complete for the sake of meeting an academic requirement. As I follow this new habit, I gradually lost the interest in meeting new characters as I have become busy in understanding (at least trying to understand) the ideas of various local and international literary critics. Then aside from discovering this extensive form of “reading,” I also realized that I lack an important knowledge about Philippine literature.

Continue reading

Kumusta, bagong umaga?

Standard

Masakit ang bati ni Haring Araw
Pilit namamaso, nagpapapikit
Sinasabi ang oras ng paglabas
Sapagkat may mga ipabibitbit

Magtutulak sa iba sa tarangkahan
May pagbati pa ng hikab maging isang
Mahabang pagbagtas ng mga braso at
Balikat na naninigas mula pa sa
Papag na gawa sa sementong malamig

Gagawin ang lahat para sa kalam
Ng sikmura ng isa’t nagpumilit
Sumama, mapa-bata o matanda
Ito ang pagbati ng Haring Araw

Sa kalye ipagpapatuloy ang bitbit
Mga kayamanang sa kanila lamang
Tinapon, kinalimutan ng iba pa
Sa bumabating palad pa ilalahad
O puede ring dadamputin, isasalba

Masakit ang bati ni Haring Araw
Pilit namamaso, nagpapapikit
Sinasabi ang oras ng paglabas
Sapagkat may mga ipabibitbit

Eclipse, Eclipse

Standard

Fingernails grow fast and clear
Eye-catching pieces for a chandelier
Put some rings or a golden pierce
The ceiling is sure to be a centerpiece

See the chains of the rib bone clock
Hear it crack with every hit of the rock
That leaves a space for the next flock
As thunders ring the final death lock

Goodbye, sweet dreams
Goodbye, my chandelier
Greetings to the new rose
Of this dark, empty prose
Or poetry to the ears
But painful grip of
Reality’s final drill

On Writing (4): Am I losing my drive for writing or it’s mere procrastination?

Standard

There are numerous opportunities for me to start bringing life to the unimaginable stories out of my head. But most of the time I slack off instead. After this, I only get frustrated at the end of the day because of wasted hours.

Frustrations
Writing has always been one of my toughest frustrations (next to singing). I’m aware of how random I could be throughout the day, so I’ve got to make use of my productive “break.” However, actual writing tends to come rarely these days. 😥 This is due to my lack of a fixed writing habit. I try to be consistent with my schedule, but distractions meet me which I embrace so openly.

Continue reading